[Trực tiếp] Army Games 2021: Kíp lái cuối của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu - nzwargamer.net

[Trực tiếp] Army Games 2021: Kíp lái cuối của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu

VTC TIN MỚI
Views: 41498
Like: 126
Chiều 29/8, kíp lái cuối cùng của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam sẽ
bước vào thi đấu tại nội dung Xe tăng Hành tiến, thuộc khuôn khổ Hội
thao Quân sự 2021. Tuyển tăng Việt Nam có thể tạo nên kỳ tích để bước
tiếp vào vòng Bán kết?

Leave a Reply

Your email address will not be published.